100visio – vad då?

En vision av Finland för de följande 100 åren - de ungas nya självständighetsförklaring. 

För att hedra 100-årsjubileet av Finlands självständighet bjuder vi in skolklasser i Finland (högstadier, specialskolor, yrkesanstalter och gymnasier) att vara med om att ta fram en ny självständighetsförklaring för Finland, det vill säga en vision av Finlands och finländarnas följande hundra år.

Finländska unga formar en ny vision som kan ha den förra självständighetsförklaringen som gavs för 100 år sedan som utgångspunkt men det går också bra att starta från noll.

Den nya visionen kan till sin form vara en text, rörliga bilder, ett fotografi eller en teckning eller en kombination av alla de här formaten. Fri stil. Huvudsaken är att visionen lyfter fram hur eller vad de unga vill att Finland ska utvecklas till under de följande 100 åren.   Framställningen får inte vara diskriminerande. Visionen får presenteras på finska, svenska, samiska eller teckenspråk.

Landskapen i Finland aktiverar sina skolor att medverka i skapandet av visionen.  Visionerna som de olika utbildningsnivåerna i landskapet har tagit fram samlas in och bland dem väljs landskapets 5-10 bästa förslag ut. Landskapsförbunden har hand om insamlingen av visionerna och belönar de bästa förslagen på det sätt de önskar. Landskapens visioner skickas till Satakuntaliitto som koordinerar projektet nationellt. Visionerna samlas på den här webbplatsen. En nationell jury bedömer landskapens bästa självständighetsdeklarationer och utser vinnaren. 

100visio - Video

Projektet 100vision bjuder in alla skolklasser runt om i Finland att ta fram en ny självständighetsförklaring för Finland. Det viktigaste är att ni hänger med!

100visio - För vem?

Alla finländska skolklasser i högstadier, specialskolor, yrkesanstalter och gymnasier inbjuds till att skapa en ny vision.

100visio - Vad då?

En vision av Finland för de följande 100 åren - de ungas nya självständighetsförklaring.

100visio - Varför?

Hur ser ditt Finland ut om hundra år?

Suomi Finland 100