Finlands självständighetsförklaring 1917 var en vision

Finlands självständighetsförklaring 1917 var en vision

”Finlands folk är djupt medvetet om, att det kan fylla sin nationella och allmänmänskliga uppgift endast som ett fullkomligt fritt folk. Vår sekelgamla frihetslängtan bör nu uppfyllas: Finlands folk bör träda i ledet bland världens övriga folk som en oavhängig nation”. Bland annat så här står det i Finlands självständighetsförklaring från 1917. Det var då finländarnas vision av ett fritt och självständigt folk som vill ingå bland de andra staterna i världen som en jämnställd stat. Förutsättningar för självständigheten var nationens utveckling, omvälvningarna i Europa och finländarnas självständighetsvilja.

Finland var då landet föddes en ung nation i ordets verkliga bemärkelse.  År 1917 var 35 procent av finländarna under 15 år och hälften under 25 år. Finland var vid tiden för självständigheten ett agrardominerat land, men sedan slutet av 1800-talet hade urbaniseringen blivit allt snabbare.  Landet hade 3,1 miljoner invånare. Av Finlands invånare var 88 procent finskspråkiga och 11 procent svenskspråkiga. Nästan alla finländare kunde läsa 1917.  Vid sidan av Norge var Finland Europas mest lutheranska land - över 98 procent av finländarna hörde till kyrkan.

Historien om tiden för finländarnas självständighet är en berättelse om överlevnad.  Från att ha varit ett kallt och kargt land mitt emellan Ryssland och Sverige utvecklades Finland till en självständig stat som i dag är ett av de rikaste länderna i världen och som åtnjuter ett vittbrett förtroende bland världens alla folk.  Vi kan påstå att självständighetsförklaringens stora vision har förverkligats.

Nu letar vi efter Finlands vision för de följande 100 åren.  Den här gången är det inte politikerna som utformar den, utan Finlands ungdom. Vi kallar alla unga i Finland, skolklasserna i högstadier, yrkesanstalter, gymnasier och specialskolor att medverka med att ta fram en ny vision för Finland för de följande 100 åren.

Välkomna med!

 

Pertti Rajala
Landskapsdirektör
Satakunta

100visio - Video

Projektet 100vision bjuder in alla skolklasser runt om i Finland att ta fram en ny självständighetsförklaring för Finland. Det viktigaste är att ni hänger med!

100visio - För vem?

Alla finländska skolklasser i högstadier, specialskolor, yrkesanstalter och gymnasier inbjuds till att skapa en ny vision.

100visio - Vad då?

En vision av Finland för de följande 100 åren - de ungas nya självständighetsförklaring.

100visio - Varför?

Hur ser ditt Finland ut om hundra år?

Suomi Finland 100