Hustle

Itsenäisyysjulistus 2117

Tanssiryhmämme ajatukset Suomesta vuonna 2117 perustuvat uskoon, iloon, valoon, tasapainoon ja luottamukseen. Valitsimme julistuksemme pohjaksi tanssiteoksen, sillä ei ole olemassa kulttuuria, jossa tanssia ei olisi muodossa tai toisessa. Hustle-teoksen kautta haluamme tuoda näitä elementtejä kuvalliseksi. Tanssiesityksellämme toivomma tuovamme katselijoille iloa ja valoa sekä kaikille uskon, tasapainon ja luottamuksen täytteisen tulevaisuuden.

LUOTTAMUS
Tanssiessa tanssijoiden on luotettava toisiinsa. Lavalla pitää pystyä luottamaan siihen, että jokainen tekee oman osionsa täysillä ja että haastavissa nostoissa pari on tukemassa. Suomeen ja suomalaisiin voi myös liittää luotettavuuden. Ihmisillä täytyy olla täysi luottamus niin toisiinsa kuin myös maamme johtoon. Jokaisen on myös voitava luottaa siihen, että saa tukea toisilta ja jokainen on myös valmis antamaan tukeaan.

ILO
Tanssi on loistava tapa kommunikoida universaalisti. Tanssin avulla voimme välittää erilaisia tunnetiloja ja vapauttaa luovuutemme. Ennen kaikkiea tanssi tuottaa iloa, kauneutta ja antaa ihmisille pakotien harmaasta arjesta. Uskomme, että vuonna 2117 Suomessa panostetaan taiteeseen ja ymmärretään sen vaikutus ihmisten hyvinvoinnin edistäjänä. Mielestämme kaikilla on oikeus nauttia tanssin ilosta ikään tai sukupuoleen katsomatta.

TASAPAINO
Meille kaikille tasapaino on tavoittelemisen arvoista jokaisella elämän osa-alueella, nyt ja tulevaisuudessa. Tasapainoiseen elämään vaikuttavat kaikki ympärillämme olevat asiat ja ihmiset. Elämään kuuluun niin ylä- kuin alamäkiä, iloa ja surua, onnistumisia ja epäonnistumisia. Oikeassa suhteessa ne muodostavat taspainon, harmonian. Tanssiessa kaikki lähtee tasapainosta; sen saavuttaminen vaatii keskittymistä, tahdonvoimaa ja intensiivistä läsnäoloa. Toivomme, että vuonna 2117 voimme elää Suomessa tasapainoista elämää.

VALO
Valo mahdollistaa elämän. Tanssiessa valo visualisoi teoksen ja yleisön on mahdollista nauttia näkemästään. Tanssijoiden kasvoilta paistaa valo ja se heijastuu yleisöön kuin auringon säteet maan pinnalle. Ihmiset ovat valon ja energian lähteitä toisilleen. Uskomme, että vuonna 2117 Suomi jatkaa tärkeässä tehtävässään rauhanvälittäjänä sotaa käyvien maiden välillä ja tuo näin valoa maailmaan.

USKO
Tanssijan on tärkeä uskoa ja luottaa itseensä sekä omiin taitoihinsa ja kykyihinsä. Uskon ja toivon kautta on mahdollista kehittyä tanssijana ja ihmisenä. On tärkeää, että suomalaiset luottavat, uskovat ja tukevat toisiaan myös vuonna 2117. Uskomme Suomen vahvuuksiin ja mielestämme niitä on tuotava esille myös globaalisti tässä muuttuvassa maailmassa.

Koregrafia: Russell Adamson
Musiikki: Malawi Rocks & Paradise

Isa-Marie, Vanessa, Silja, Fanny, Fiia, Venla, Erika, Arttu, Antti ja Cayan, Tanssikoulu Liisa Nojonen

Suomi Finland 100